Clubs esportius

Totes les referències es troben endreçades per ordre alfabètic; l’ordre dels barris també: Baró de Viver, el Bon Pastor, el Congrés i els Indians, Navas, la Sagrera, Sant Andreu de Palomar i la Trinitat Vella.

Quan una referència no té web pròpia, l’enllaç remet a la pàgina genèrica creada per l’Ajuntament de Barcelona.

Solament es fa referència a les entitats que tenen equips en competició, no gestores d’espais, grups d’excursionisme i de dansa esportiva.

  

 • (BARÓ DE VIVER) CLUB DE FUTBOL BESÓS – BARÓN DE VIVER:

– WEB:

– FACEBOOK:

– TWITTER:

– INSTAGRAM:

– YOUTUBE:

 

 • (BARÓ DE VIVER) CLUB DE LLUITA BARÓ DE VIVER:

– WEB: https://www.barcelona.cat/es/conocebcn/bcn-1936/detall/club-de-lluita-baro-de-viver_92086012736.html

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/ClubLluitaBaroDeViver

– TWITTER:

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/wrestlingbaron/?hl=es

– YOUTUBE:

 

 • (BON PASTOR) CLUB BÀSQUET BON PASTOR:

– WEB:

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/Club-B%C3%A0squet-Bon-Pastor-151715211564454/

– TWITTER: https://twitter.com/basquet_bp?lang=es

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/basquetbonpastor/?hl=es

– YOUTUBE:

 

 • (CONGRÉS – INDIANS) CLUB PATÍ CONGRÉS HOQUEI:

– WEB: http://cpcongres-hoquei.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/CPCongres

– TWITTER: https://twitter.com/clubpaticongres

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/clubpaticongres/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCsl883J5katjiAAcnHrPp5Q

 

 • (CONGRÉS – INDIANS) CLUB PATÍ CONGRÉS PATINATGE:

– WEB: https://www.cpcongres-patinatge.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/cpcongrespatinatge

– TWITTER: https://twitter.com/clubpaticongres

– INSTAGRAM:

– YOUTUBE:

 

 • (LA SAGRERA) CLUB ESPORTIU SAGRERENC:

– WEB: https://www.sagrerenc.com/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/61790135201

– TWITTER: https://twitter.com/SagrerencCE

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ce.sagrerenc/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UClqddk5cA7pe3bYt27_2C1A

 

 • (LA SAGRERA) CLUB PATÍ INDEPENDENT LA SAGRERA:

– WEB: https://cpisagrera.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/pg/cpilasagrera/posts/

– TWITTER:

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cpilasagrera/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCsWNNI4rqJEYPnwV6YGcIrQ

 

 • (SANT ANDREU) AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MUNTANYA:

 – WEB: http://www.aemuntanya.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/aemuntanya/

– TWITTER: https://twitter.com/aemuntanya

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/agrupacio_excta_muntanya/

– YOUTUBE:

 

 •  (SANT ANDREU) CLUB BASQUETBOL SANT ANDREU:

– WEB: https://www.cbsantandreu.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/cbsantandreu

– TWITTER: https://twitter.com/cbsantandreu?lang=es

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cbsantandreu/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC8bdKP7yOrdgFP6F0ut6A9w/videos?view=0

 

 • (SANT ANDREU) CLUB ESPORTIU FABRA I COATS:

 – WEB: https://cefabraicoats.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/cefabraicoats

– TWITTER: https://twitter.com/cefabraicoats?lang=es

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cefabraicoats/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCc-d50gXWuJnRurjjRYMo-Q

 

 • (SANT ANDREU) CLUB HANDBOL SANT ANDREU:

– WEB: https://www.handbolsantandreu.org/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/CHSantAndreu/

– TWITTER: https://twitter.com/chsantandreu?lang=es

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/clubhandbolsantandreu/

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC4sOgkZPvrGxZu6EsnzVGOQ

 

 • (SANT ANDREU) CLUB NATACIÓ SANT ANDREU:

– WEB: http://www.cnsantandreu.com/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/nataciosantandreu/

– TWITTER: https://twitter.com/cnsantandreu

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cnsantandreu/

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCV3Kek8HjxlpBRnvN3g47eQ

 

 • (SANT ANDREU) CORDADA ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA:

– WEB: https://www.cordada.org/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/cordada

– TWITTER: https://twitter.com/cordada

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cordada_aee/?hl=es

– YOUTUBE:

 

 • (SANT ANDREU) GRUP SARDANISTA MAIG:

 – WEB: https://www.grup-maig.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/grupmaig

– TWITTER: https://twitter.com/grup_maig

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/grupmaig/?hl=es

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/GrupMaig

 

 • (SANT ANDREU) SECCIÓ ESPORTIVA SANT JOAN DE MATA:

– WEB: https://santjoandemata.net/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/SantJoanDeMata

– TWITTER: https://twitter.com/SantJoanDeMata

– INSTAGRAM:

– YOUTUBE:

 

 • (SANT ANDREU) UNIÓ ESPORTIVA SAN ANDREU:

 – WEB: https://www.uesantandreu.cat/

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/uesaoficial

– TWITTER: https://twitter.com/uesantandreu

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/uesantandreu/

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/uesantandreutv

 

 • (SANT ANDREU) UNIÓ ESPORTIVA SAN ANDREU BÀSQUET:

– WEB: https://www.facebook.com/cbsantandreu

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/#!/UESABasket?fref=ts

– TWITTER: https://twitter.com/UESABasket

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/uesabasket/?hl=es

– YOUTUBE:

 

 • (TRINITAT VELLA) CLUB DEPORTIVO TRINIDAD:

– WEB:

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/ClubDeportivoTrinidad

– TWITTER: https://twitter.com/cdtrinidadofi?lang=es

– INSTAGRAM:

– YOUTUBE:

 

Baró de Viver

CLUB DE FUTBOL BESÓS – BARÓN DE VIVER:

———————

CLUB DE LLUITA BARÓ DE VIVER:

https://www.barcelona.cat/es/conocebcn/bcn-1936/detall/club-de-lluita-baro-de-viver_92086012736.html           https://www.facebook.com/ClubLluitaBaroDeViver         https://www.instagram.com/wrestlingbaron/?hl=es

El Bon Pastor

CLUB BÀSQUET BON PASTOR:

https://www.facebook.com/Club-B%C3%A0squet-Bon-Pastor-151715211564454/         https://twitter.com/basquet_bp?lang=es        https://www.instagram.com/basquetbonpastor/?hl=es

El Congrés i els Indians

CLUB PATÍ CONGRÉS HOQUEI:

http://cpcongres-hoquei.cat/         https://www.facebook.com/CPCongres         https://twitter.com/clubpaticongres        https://www.instagram.com/clubpaticongres/?hl=es        https://www.youtube.com/channel/UCsl883J5katjiAAcnHrPp5Q

CLUB PATÍ CONGRÉS PATINATGE:

https://www.cpcongres-patinatge.cat/          https://www.facebook.com/cpcongrespatinatge         https://twitter.com/clubpaticongres

La Sagrera

CLUB ESPORTIU SAGRERENC:

https://www.sagrerenc.com/          https://www.facebook.com/groups/61790135201         https://twitter.com/SagrerencCE        https://www.instagram.com/ce.sagrerenc/?hl=es        https://www.youtube.com/channel/UClqddk5cA7pe3bYt27_2C1A

CLUB PATÍ INDEPENDENT LA SAGRERA:

https://cpisagrera.cat/          https://www.facebook.com/pg/cpilasagrera/posts/         https://www.instagram.com/cpilasagrera/?hl=es        https://www.youtube.com/channel/UCsWNNI4rqJEYPnwV6YGcIrQ

Sant Andreu de Palomar

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MUNTANYA:

http://www.aemuntanya.cat/          https://www.facebook.com/aemuntanya/         https://twitter.com/aemuntanya        https://www.instagram.com/agrupacio_excta_muntanya/

CLUB BASQUETBOL SANT ANDREU:

https://www.cbsantandreu.cat/          https://www.facebook.com/cbsantandreu         https://twitter.com/cbsantandreu?lang=es        https://www.instagram.com/cbsantandreu/?hl=es        https://www.youtube.com/channel/UC8bdKP7yOrdgFP6F0ut6A9w/videos?view=0

CLUB ESPORTIU FABRA I COATS:

https://cefabraicoats.cat/          https://www.facebook.com/cefabraicoats         https://twitter.com/cefabraicoats?lang=es        https://www.instagram.com/cefabraicoats/?hl=es        https://www.youtube.com/channel/UCc-d50gXWuJnRurjjRYMo-Q

CLUB HANDBOL SANT ANDREU:

https://www.handbolsantandreu.org/          https://www.facebook.com/CHSantAndreu/         https://twitter.com/chsantandreu?lang=es        https://www.instagram.com/clubhandbolsantandreu/        https://www.youtube.com/channel/UC4sOgkZPvrGxZu6EsnzVGOQ

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU:

http://www.cnsantandreu.com/          https://www.facebook.com/nataciosantandreu/         https://twitter.com/cnsantandreu        https://www.instagram.com/cnsantandreu/        https://www.youtube.com/channel/UCV3Kek8HjxlpBRnvN3g47eQ

CORDADA ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA:

https://www.cordada.org/          https://www.facebook.com/cordada         https://twitter.com/cordada        https://www.instagram.com/cordada_aee/?hl=es

GRUP SARDANISTA MAIG:

https://www.grup-maig.cat/          https://www.facebook.com/grupmaig         https://twitter.com/grup_maig        https://www.instagram.com/grupmaig/?hl=es        https://www.youtube.com/user/GrupMaig

SECCIÓ ESPORTIVA SANT JOAN DE MATA:

http://santjoandemata.net/          https://www.facebook.com/SantJoanDeMata         https://twitter.com/SantJoanDeMata

UNIÓ ESPORTIVA SAN ANDREU:

http://www.uesantandreu.cat/          https://www.facebook.com/uesaoficial         https://twitter.com/uesantandreu        https://www.instagram.com/uesantandreu/        https://www.youtube.com/user/uesantandreutv

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU BÀSQUET:

https://www.facebook.com/cbsantandreu          https://www.facebook.com/#!/UESABasket?fref=ts         https://twitter.com/UESABasket        https://www.instagram.com/uesabasket/?hl=es

La Trinitat Vella

CLUB DEPORTIVO TRINIDAD:

https://www.facebook.com/ClubDeportivoTrinidad         https://twitter.com/cdtrinidadofi?lang=es

© Associació Andreuenca de Mitjans Audiovisuals
Qui som  |  Publicitat  |  Contacte  |  Avís legal

Diari associat a: